Trafikkulykke: Kan være massivt ødeleggende. Ill.foto: Miika Niemelä/ Flickr

Trafikkulykke

Hva skal du gjøre dersom du er førstemann til en trafikkulykke?


Hvert år skjer over 6000 trafikkulykker med personskade i Norge. Er du førstemann til ulykkesstedet, våg å ta grep! Huskeregelen er enkel: Sikre – Varsle – Hjelpe.

Sikre: For at ikke ulykken skal bli større enn den allerede er, er det viktig å forhindre at andre biler kjører inn i de involverte bilene. Sett ut varseltrekant, og plasser din egen bil med varselblink på i god avstand til ulykken. Slik vil andre bilister enkelt oppdage ulykken på lang avstand.

Varsle: Ring nødtelefon 113

Hjelpe: Den mest alvorlige konsekvensen til bevisstløshet er ufrie luftveier. Merker du at en bevisstløs person lager snorkelyder eller ikke har pustelyder i det hele tatt, er dette et tegn på at lufteveiene ikke er åpne nok. Dersom du løfter hodet til personen, vil du hjelpe til med å åpne luftveiene slik at personen kan puste. Skadde mennesker blir veldig raskt nedkjølt, selv om været er varmt. Legger du varme tepper eller klær over og under den skadde, vil du bidra til å forhindre nedkjøling.

Norsk Luftambulanse har laget en instruksjonsvideo som forklarer enkelt hva man skal gjøre om man er først til ulykkesstedet.

For å forhindre at bagasje og gjenstander i bil gjør situasjonen mer alvorlig enn den kunne vært- se Norsk Luftambulanses video om hvordan du pakker bilen riktig!

Artikkelen er utformet i samarbeid med Norsk Luftambulanse.


Del saken med noen som trenger det!