Litt av hvert: Unike bilder av forskjellige dyrearter! Ill.foto: viltkamera.nina.no

Spektakulære dyrebilder fra hele Norge

"Gaupekameraer" gjemt over store deler av Norge tar fantastiske dyrebilder.


Se bildesamling i bunn av artikkelen.

Alle bilder i artikkelen er gjengitt med tillatelse fra viltkamera.nina.no.

Gaupebestanden i Norge ligger på rundt 300 dyr, et tall som har vært synkende de siste årene. Stortinget har derfor bestemt at det til enhver tid skal være 65 familiegrupper (mor med unger) av gaupe. For å holde et øye med at bestanden holder seg på dette nivået, overvåkes antallet ved registrering av spor i snø.

– I deler av landet har vi imidlertid de siste årene opplevd et lite og variabelt snødekke, og vi har derfor fått i oppdrag å utvikle metoder som lar oss telle antall gaupefamilier uten sporsnø, sier seniorforsker John Odden i NINA, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), i en epost til Folkepressens redaksjon.vk (78)

Sensorstyrte kameraer

Forskningsprosjektet Scandlynx (et samarbeid mellom i hovedsak NINA og svenske SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)) har fått midler til å sette ut viltkameraer med bevegelsessensor, spredt plassert i fire studieområder i Norge, hovedsakelig på Østlandet. Slike automatiserte viltkameraer er internasjonalt den mest benyttede overvåkingsmetoden for overvåking av kattedyr i snøfrie områder. Kameraet er av typen Reconyx.

Kameraene settes opp i områder etter råd fra kjentfolk med lokalkunnskap. Tillatelse fra grunneier innhentes alltid før kameraene settes opp, og de plasseres gjerne i områder med lite allmenn ferdsel, av naturlige årsaker. Odden forklarer – Det er viktig å understreke at kameraene innrettes slik at eventuelle personer som blir fanget opp av foto vanskelig lar seg identifisere. Skulle vi likevel få bilder av folk, vil disse bildene umiddelbart bli slettet.

Er du en katteperson? Sjekk ut denne tykkpelsede villkatten!

Ser resultater

– Resultatene så langt er svært lovende, fortsetter Odden. Innenfor studieområdene har vi doblet antall observasjoner av familiegrupper. Metoden lar oss også overvåke andre dyrearter som ulv, rev og hjortevilt.

vk (107)

Du kan se alle bilder fra alle arter som er fotografert på nettsiden Viltkamera.nina.no. Det er en meny på høyre side med forskjellige valgmuligheter, så har du kun lyst til å se bilder av rev, kan du velge det i en nedtrekksmeny. Det er spesielt å se ville dyr i sitt naturlige habitat, og for den natur- og dyreinteresserte kan nok mange timer tilbringes på denne nettsiden.

Forskningsprosjektet kan også følges på  Facebook-sidene til Scandlynx

Her er noen av bildene du kan se på viltkamera.nina.no

0b440146-2772-4a71-9953-17b84ca1eaf0 rev

Dette kameraet er oppsatt ved et revehi, og revene kom og gikk og lekte foran kameraet. På nettsiden er det mange gode bilder av flere av medlemmene i denne revefamilien.


En gaupe på vandring.


vk (85)Rådyr – mor og kalv


vk (9)En mår med en munnfull – mat eller unger?


Gaupe1Gaupa hviler etter en grundig selvvask.


vk (6)Elgku med kalv. Under kuas hode kan du se bevegelsessensoren knyttet til kameraet.


vk (30)Gaupemor med unge.


vk (47)Tid for å strekke seg litt. Eller er det kanskje noe gøy oppe i treet?


vk (92)Mor og kalv. Rådyrhunnen kalles rå.


Flotte dyr!


vk (4)Rådyr i skogen.


vk (55)

For et flott gevir


IMG_0072 Gaupe M294 STYRVOLL

Nysgjerrig gaupe.


Alle bilder i artikkelen er gjengitt med tillatelse fra viltkamera.nina.no.

Se flere bilder og sjekk ditt nærområde på Viltkamera.nina.no


Del saken med noen som trenger det!