Informasjonskapsler og personvern

Les mer om General Data Protetction Regulation (GDPR) På nettsidene til Datatilsynet

Personvern og brukervilkår

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg, er daglig leder i Jar Kapital AS.

Regulering av nettstedets behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i Slangordboka.no Vi er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt.

Nettstedet Alltidfredag.no og Jar Kapital AS er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) når vi behandler personopplysninger.

Vi vil i hovedsak innhente de aktuelle personopplysningene direkte fra deg som bruker. Vi varsler deg hvis vi samler inn opplysninger fra en tredjepart, for eksempel fra Folkeregisteret.

Merk likevel at vi ikke varsler deg hvis vi er lovpålagt å samle inn opplysningene, hvis det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å varsle deg, eller hvis det er på det rene at du allerede kjenner til informasjonen som varslet ville inneholdt.

Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for å ivareta avtaleforholdet som du inngår med oss når du registrerer deg som bruker av tjenestene våre, informerer vi deg først om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og hva opplysningene vil bli brukt til.

Vi samler inn følgende personopplysninger og behandler dem til følgende formål:

  • For å besvare henvendelser som kommer inn til oss
    Vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi gjør en interesseavveining og vurderer om det er nødvendig for oss å lagre noe av denne informasjonen i et begrenset tidsrom. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe brukerne med det de lurer på.
  • For å få informasjon om bruken av nettsidene våre
    Vi har gjort en interesseavveining og kommet frem til at vi skal bruke informasjonskapsler (cookies) til å behandle personopplysninger. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for at vi skal kunne tilpasse nettsidene våre til brukerne. Vi ivaretar likevel personvernet ditt ved at vi bare bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EU-/EØS-området.

Slik beskytter vi dine opplysninger

Det å beskytte personopplysningene dine er en høyt prioritert oppgave for oss. Vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon.

Sikkerhetsarbeidet vårt omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, blant annet å beskytte personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dermed sørger vi for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak til for eksempel å forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Bruk av databehandlere

Alltidfredag.no bruker i enkelte tilfeller eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

I slike tilfeller inngår vi avtaler med den aktuelle databehandleren for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og kravene våre til behandling av personopplysninger.

Bruken av databehandlere er ikke å regne som utlevering av personopplysninger.

Lagringstid

Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt, med mindre lovgivningen gjør at vi skal eller kan oppbevare opplysningene utover dette.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler basert på samtykket ditt, slettes hvis du trekker tilbake samtykket.

Rettighetene dine når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi har om deg, eller kreve at vi korrigerer eller sletter dem. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og benytte deg av retten til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

I tillegg til å kreve innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg, kan du kreve å få en beskrivelse av hvilke typer opplysninger vi behandler, og mer informasjon om hvordan vi behandler dem.

Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, sender du en henvendelse per e-post til Slangordboka.no sitt personvernombud. Vi svarer på henvendelsen så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Før vi besvarer henvendelsen, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi mer informasjon. Dette er for å være sikre på at vi bare gir tilgang til personopplysningene til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Sletting av personopplysninger

Vi opplyser at vi ikke lagrer personopplysninger om deg uten ditt samtykke. Hvis du har oppgitt personopplysninger til Alltidfredag.no, vil dette kun bli benyttet til det formålet du har bestemt at d skal brukes til. Alltidfredag.no forsøker til enhver tid å holde innsamling av personopplysninger til et minimum, og krever sjeldent mer enn e-post ved konkurranser eller giveaways. Kontakt redaksjon@alltidfredag.no for mer informasjon om evt. oppbevaring av personopplysninger.

Alltidfredag.no arbeider aktivt for å forhindre innsamling eller behandling av personopplysninger om barn yngre enn 15 år. Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss på redaksjon@alltidfredag.no