Kan mennesker gjøre dyrene sine glade?

Har dyrene like stor glede av vårt selskap som vi har av deres?


At husdyrhold kan gi oss mennesker masse glede er det ingen tvil om, og forskning har lenge bekreftet at å ha et husdyr kan redusere både blodtrykket, angst og depresjoner hos oss mennesker. Men har menneskelig kontakt tilsvarende effekt på dyrene? I disse dager gjennomfører forskere fra Nestlé Purina Petcare unike undersøkelser for å se om ekstern stimuli bringer frem lykkelige følelser hos hunder.

– Vi har lenge hatt kunnskap om hvordan å måle negative følelser, som stress og angst hos dyr, sier Ragen McGowan, forsker hos Nestlé Purina Petcare. – Vi vet imidlertid mindre om positive tilstander, som glede og begeistring, sier hun.

Varme strømninger

Når vi mennesker blir flaue, rødmer vi gjerne. På samme måte fører også endringer i en hunds følelser til at blod strømmer til enkelte deler av kroppen, samtidig som temperaturen øker. Forskerne har brukt termisk kamera til å måle temperaturendringer i dyrenes øyne, øre og poter. – Det er ikke uvanlig å bruke termiske bilder i dyreforskning, men dette er første gang det brukes til å måle positive tilstander, sier McGowan.

Knytter bånd

For å se på hvilket utbytte dyr får av menneskekontakt, sendte forskerne en gruppe mennesker til en kennel. Der satt gruppen seg ned i femten minutter med hunder de aldri hadde møtt før. Termiske bilder viste at hundene opplevde en økning i positive følelser som et direkte resultat av kontakten med menneskene, selv om de var fremmede.

Ikke lett å lese

– Det er ikke alltid lett å se på hunder hvordan de har det på innsiden, forteller McGowan. – Du kan forlate en hund i et rom, og den kan øyensynlig løpe urolig rundt, selv om den på egentlig bare koser seg og oppdager et nytt sted. Ved å identifisere interne indikatorer på hvordan hunder har det følelsesmessig, kan vi lære mer om hvordan vi kan behandle dem best mulig, sier McGowan.


Del saken med noen som trenger det!