Alle har det: Navnet vårt følger oss gjennom hele livet. Ill.foto: Tyler Hood Photography/Flickr

Hva betyr navnet ditt?

Alle har navn. Et eller flere. Men hvorfor fikk DU akkurat DITT navn, og hva betyr det egentlig?


Enten har mor og far gitt deg det vakreste navnet de vet – som høres fint ut, og som de tror du vil like. Kanskje du til og med er oppkalt etter noen i familien? Eller kanskje foreldrene dine har funnet et navn med en spesiell betydning, som de mener beskriver sitt nyfødte barn godt. Som for eksempel betyr Linda vakker, og David betyr å være elsket. Du vet kanskje hva ditt eget navn betyr, men det kan være artig å kikke i navnelister for å se etter venner eller familiemedlemmers navn. Under ser du en liste på de femti vanligste navnene mellom 1990 og 1999, og hva de betyr (listen er sortert etter popularitet). Se om du finner et kjent navn!

Se også videoen over mest populære navn i perioden 1880 – 2013!

Kristian – Betyr kristen eller Kristus. Har vært benyttet i Norge siden 1300-tallet.

Ida – Kommer fra Tysk, men betydningen er usikker.

Martin – En kortform av navnet Martinus, som er en avledning av navnet til den romerske krigsguden Mars.

Karoline – Er hunkjønnsformen av mannsnavnet Karl, som betyr fri mann.

Kristoffer – Kommer fra gresk, og betyr han som bærer Kristus.

Marte – Kommer fra Margareta, som betyr perle. Betydningen gjelder også for navnene Grete, Marit, Mette, Merete, og Märtha.

Andreas – Gresk navn som betyr mann eller mandig. Navnet er kjent siden 1100-tallet.

Silje – Kortform av Cecilie, som er hunkjønnsversjonen av navnet Caecilius, som er relatert til ordet blind.

Thomas – Kommer fra Hebraisk, og betyr tvilling. Navnet har blitt brukt i Norge siden 1200-tallet.

Camilla – Navnet er Latinsk og betyr offertjenerinne, som var piker som tjenestegjorde ved religiøse offerhandlinger.

Daniel – Er Hebraisk, og betyr Gud er min dommer. Navnet har blitt brukt i Norge siden 1300-tallet.

Kristine – Betyr Kristen på Latin. Gjelder også for Kine, Kirsten, Kjersti, Kristel, Kristin, og Stine.

Alexander – Er sammensatt av navnet Alexo-, som betyr å verge eller hjelpe, og -Aner, som betyr mann, menneske. I Norge har Aleksander blitt brukt siden 1300-tallet.

Ingrid – Et nordisk navn, satt sammen av det norrøne gudenavnet Ing-, og ordet -frid, som betyr vakker.

Fredrik – Opprinnelig tysk, sammensatt av Fred-, som faktisk betyr fred eller vern, og -rik, som betyr mektig eller hersker. Under betydningen kommer også navnene Frikk og Frits.

Maria – En latinsk form av det Hebraiske navnet Miriam, men betydningen er usikker. Muligens noe å gjøre med hav. Beslektede navn: Mari, Maja, Marielle, og Mia.

Marius – Fra Latin, kommer mest sannsynlig fra ordet mare, som betyr hav (mannen fra havet?).

Julie – Hunkjønnsformen til navnet Julius, som er et Romersk slektsnavn.

Joakim – Hebraisk, og betyr herren reiser opp. Brukt i Norge siden 1400-tallet. Navnet Kim hører også til her.

Malin – Svensk versjon av navnet Magdalene, som betyr kvinnen fra byen Magdala.

Ole -Dansk versjon av Olav, som igjen stammer fra det urnorske navnet AnulaibaR. Dette er sammensatt av Anu-, som betyr forfader, og -labaiR som betyr etterkommer. Ole ble ikke eget navn før på 1800-tallet.

Stine – Kommer fra Kristine, som betyr kristen på Latin.

Henrik – Fra tyske Heinrich, som stammer fra ordene Haim-, som betyr hjem, og -rich, som betyr hersker.

Sara – Kommer fra det Hebraiske navnet Sarai, som betyr fyrstinne eller prinsesse.

Stian -Fra norrønt Stigandr, som betyr den som tar lange steg, eller den som er lett på foten. Var først kun et kallenavn, før det ble vanlig som fornavn på 1300-tallet.

Helene – Gresk navn, betyr den strålende eller lysende. Gjelder også navnene Eli, Elin, Eline, Ellen, og Lene.

Jonas – Gresk form av det hebraiske ordet Jóná, som betyr due.

Kathrine – Norsk form av latinske Katarina, som relaterer til det greske ordet Katharós, som betyr ren eller kysk. Gjelder også formene Kaia, Kajsa, Kari, Karin, Katinka, og Ina.

Magnus – Kommer fra latin og betyr stor. Ble opprinnelig brukt som kallenavn eller tilnavn, men fra 1024 ble det brukt som fornavn.

Emilie – Latinsk hunkjønnsform av det romerske slektsnavnet Aemilius.

Anders – Nordisk form av Andreas, som betyr mann, mandig.

Martine – Latinsk hunkjønnsform av mannsnavnet Martinus, som er en avledning av gudenavnet Mars, den romerske krigsguden.

Lars -Nordisk versjon av latinske Laurentius, som betyr fra Laurentum (en by i oldtidens Romerrike). Kjent navn siden 1400-tallet.

Marie – Latinsk form av Maria, som har uviss betydning, men som stammer fra det hebraiske kvinnenavnet Miriam.

Markus – Latinsk navn som betyr hammer. Navnet kan komme av Mars, som var en romersk krigsgud.

Thea -Nordisk kortform av navnet Dorothea, som er gresk, og sammensatt av ordene Doron-, som betyr gave, og -théos, som betyr gud.

Eirik – Nordisk, fra norrønt Eiríkr. Dette er sammensatt av Ei-, som betyr alene eller alltid, og -rikr, som betyr mektig, hersker, den eneveldige, han som alltid bestemmer. Navnet er også tolket til å bety skrekkhøvding. Eirik er brukt siden 800-tallet.

Vilde – Nordisk kortform av Alvilde, eller Alvhild, som er sammensatt av ordene Alv-, som betyr den skinnende, og -hild, som betyr strid eller kamp. Alvhild er et kjent navn fra middelalderen, mens kortformen Vilde er nyere, og ble først brukt på 1950-tallet.

Simen – Norsk form av Simon, som kommer fra greske simos, som betyr med nesa i sky, eller oppstoppernese. Simon har blitt brukt i Norge siden 1100 – tallet, mens Simen først kom på 1400-tallet.

Anna – Gresk form av hebraiske Channá, som betyr nåde, eller den som Gud har vist nåde. Brukt i Norge siden 1340. Versjoner av dette kan være Ane, Anette, Anita, Anja, Anniken, og Nina.

Sondre – Fra det norrøne Sundri, som er sammensatt av ordene svømming og fred, vern. Kjent siden 1300-tallet.

Kristina – Fra latinske Kristine, som betyr kristen eller Kristus. Brukt i Norge siden 1700- tallet.

Mats – Svensk kortform av Mattias, som er gresk og betyr gave fra Gud.

Andrea – Gresk hunkjønnsform av mannsnavnet Andreas, som betyr mann, mandig.

Mathias -Gresk, kommer fra det hebraiske ordet for gave fra Gud. Kjent i Norge siden 1300-tallet.

Hanne – Versjon av Hanna. Kommer fra det hebraiske ordet Channá som betyr nåde. Det kan også komme fra navnet Johanna som kan bety Gud er nådig.

Jørgen – Tysk form av Georg, som kommer fra det greske ordet Géorgios, som betyr jorddyrker. Kjent fra 1300-tallet. Ørjan og Gjøran deler samme betydning.

Mari -Norsk versjon av Maria og Marina, som har ukjent betydning, men kan ha noe med hav å gjøre. Mari er brukt i Norge siden 1500-tallet.

Håkon – Norrønt, sammensatt av førsteleddet Há-, som betyr strid, høy, eller hest, og -kon, som betyr ættling eller sønn. Brukt siden middelalderen.

Anne – Norsk form av Anna. Kommer fra det hebraiske ordet Channá som betyr nåde, eller den som Gud har vist nåde. Anne er kjent siden 1400-tallet.

Interessant? Se også videoen over mest populære navn i perioden 1880 – 2013!


Del saken med noen som trenger det!