KRONIKK: Er det til barnas beste ikke å bli født?

Kan barn som blir født av en enslig forelder ha en trygg og god oppvekst? Ikke i følge Bioteknologirådet.


KRONIKK: Kan barn som blir født av en enslig forelder ha en trygg og god oppvekst? Ikke i følge Bioteknologirådet.
(Ill.foto: Serge Bertasius).

Kronikk skrevet av Kathrine Veland.

I en uttalelse fra Bioteknologirådet 4. september rådes det mot å tillate assistert befruktning til enslige. Begrunnelsen er en usikkerhet om hvorvidt barn med kun en forelder kan ha en tilstrekkelig trygg og god oppvekst. Tankegangen ser ut til å være at dersom en forelder blir syk eller dør, er det best for et barn å ha en annen forelder. Denne såkalte ekstra sårbarheten later også til å være det eneste argumentet som vektlegges i avgjørelsen. Dette sender svært uheldige signaler til alle familier med enslig forelder, og tar utgangspunkt i en verden der alle som er enslige foreldre er ufrivillige ofre, og alle deres barn har lidd et tap og må vokse opp i en dysfunksjonell familie.

Ikke ulovlig
Det er ikke i dag ulovlig for enslige å bli gravide. Det er ikke ulovlig å ha ubeskyttet sex med noen man ikke kjenner, og det er ikke ulovlig å reise til utlandet for assistert befruktning. Mange gjør nettopp dette, og da er det sistnevnte det sikreste alternativet, dog det dyreste.

Ved behandling i utlandet, har man fortsatt behov for helsehjelp utover selve den assisterte befruktningen. Mange opplever her å falle mellom to stoler, der man ikke får tilstrekkelig oppfølging i helsevesenet. De utenlandske klinikkene vil kreve dokumentasjon på ulike undersøkelser som det kan være vanskelig å få tak i. Noen har opplevd nærmest å bli kastet ut av legekontoret med amper beskjed om at slik hjelp ikke er tillatt å gi i Norge. Spørsmål om bivirkninger av hormonpreparatene kan også være vanskelig å få svar på, og det er grunn til å tro at mange ikke får den oppfølgingen de bør ha for å ha en best mulig start på svangerskapet. Informasjon om hvilke leger man bør gå til og hvilke man bør unngå går via jungeltelegrafen, rykter og usikkerheter spres, og prosessen blir mye tyngre og utrygg enn den ville vært dersom behandlingen ble tilbudt i Norge.

Til tross for at det kan være vanskelig, får de som vil og har råd til det til å gjennomføre behandlingsprosessen. Mange ønsker behandling, og vil uansett skaffe seg behandling. Barna som fødes vil være etterlengtet, trygge og elsket.

De fleste som ikke selv har vært i en liknende situasjon burde også kunne tenke seg frem til at i en slik langvarig planleggingsprosess for å bli forelder, vil man ha tenkt gjennom spørsmål rundt egen helse- og økonomisk situasjon og sosialt nettverk.

«Mangel på forskning»
Bioteknologirådet viser til manglende forskning på barn som har vokst opp av enslig forelder som har brukt assistert befruktning. Dette er et tynt argument. Det har tydeligvis vært tilstrekkelig forskning til at assistert befruktning med kjent donor allerede er tillatt for par, til at enslige kan adoptere, og til at enslige kan beholde barn de allerede har aleneomsorg for. Flere komponenter er det ikke i dette spørsmålet.

Bedre ikke å bli født?
«Barn bør få mulighet til å ha to foreldre», har Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen uttalt til blant annet VG. Argumenter om hva som er til det beste for barna går igjen i ordskiftet, men er kanskje ikke godt og trygt gjennomtenkt. Uten befruktning, blir det ikke barn. Et barn som er blitt til ved assistert befruktning, ville ikke blitt til uten.

 


Del saken med noen som trenger det!