FOTO: Ondrej Chavatal / Shutterstock.com
Et ungt dyr ligger på lur. FOTO: Ondrej Chavatal / Shutterstock.com

Den bestialske jervejakten

Jakt på rovdyr er alltid et hett diskusjonstema. Jerven blir tatt av dage på den aller verste måten.


Jerven kan kanskje minne litt om en liten bjørn, men er et mårdyr – det største mårdyret vi har i Norge, og blir regnet som en av de fire store rovdyrene her til lands. Jerven er kanskje liten, men kan nedlegge store byttedyr, som rein og sau. Jerven har en formidabel luktesans, og kan snuse seg frem til kadaver drept av andre rovdyr langt unna.

Selv om jerven ble fredet i Norge i 1982 er den fortsatt en sterkt truet dyreart. I 2017 var det registrert 40 jervekull (en nedgang på 10 kull siden året før), og ut i fra dette ble det beregnet at vi hadde 324 voksne individer (som var en nedgang på 26 stk fra 2016).  Selv om bestanden har gått ned på et faretruende lavt nivå, er den fortsatt over bestandmålet som nasjonalt ligger på 39 årlige kull, fordelt på regioner.

Jervejakt

På jerv tillates det lisensfelling, som betyr felling for å avverge skade på avling, husdyr, skog, og for å ivareta helse og sikkerhetshensyn, og jaktperioden er fra 10. september til 15. februar. Det er lov å skyte både med rifle og hagle (rovviltportalen.no). En mye omdiskutert jaktmetode, som egentlig er forbudt, er hiuttak. Generelt er arter fredet for jakt i ynglingstiden, slik at mor og barn kan få en rolig periode i ungenes første levetid, men det kan gis dispensasjon til uttak dersom fellingsmålet ikke nås i jaktperioden, og det fortsatt er fare for skade på beitedyr.

Josh More
Gulo Gulo: Jerven ble tidligere jaktet på på grunn av sin flotte pels. FOTO: Josh More / Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Hiuttak går ut på, slik navnet tilsier, at Statens Naturoppsyn, på oppdrag fra Miljødirektoratet, oppsøker kjente jervehi. Der graver de seg ned forbi alle utgravde ganger og tunneler, til selve hiet, trekker ut valpene, som ennå ikke har vært utenfor hiet eller fått tenner ennå, og skyter både dem og moren deres, som har holdt seg utenfor hiet, men i umiddelbar nærhet, for å prøve å beskytte barna sine mot inntrengerne. En meget effektiv metode dersom man ikke har klart å oppnå bestandsmålet etter den lisensierte jakten  fra september til februar, altså. WWF karakteriserer jaktformen for bestialsk og vil sette en stopper for den, noe vi er helt enige i og håper de får til.


Synes du norske rovdyr er fine skapninger, sjekk gaupa også.Del saken med noen som trenger det!