Dette kan spare liv!


Utvidet bruk av alkolås i biler er aktuelt. Vegdirektøren signaliserer at alkolås er på listen over konkrete tiltak i de nye planene for trafikksikkerheten. Positivt mener MA – rusfri trafikk og livsstil, som ønsker at alle biler etter hvert skal være utstyrt med det effektive utstyret mot alkoholpåvirket kjøring.

Alkolås for bedre trafikksikkerhet.
Alkolås for bedre trafikksikkerhet.

– Årets tragiske utvikling med et antall trafikkdrepte som har steget med en tredjedel fra i fjor viser at vi må ta alle midler i bruk for holde ulykkestallene nede. Ruspåvirket kjøring er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke på veiene, sier direktør Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.

– Vi synes det er positivt at vegdirektør Terje Moe Gustavsen trekker frem bruk av alkolås som et viktig tiltak som skal konkretiseres i tiden fremover.

Moe Gustavsen nevner alkolås som ett av de viktige tiltakene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017, som snart skal legges frem. Vegdirektøren sier til TV2-nyhetene (29. desember) at det vil bli vurdert utvidete krav til bruk av alkolås, men at det er for tidlig å si noe om fremdriften.

Da Stortinget i sommer behandlet den nye Nasjonal transportplan 2014 – 2023, ble det vedtatt at det skal arbeides for et nasjonalt påbud om alkolås i alle skolebusser. Et forslag om alkolås for promilledømte er også under behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi registrerer en stadig mer positiv holdning til bruk av alkolås. Dette følger også en internasjonal trend på dette området. Nå ser vi frem til at planer og ord settes ut i handling, og at det om få år er like naturlig å bruke alkolås som å sette på seg sikkerhetsbeltet, sier Terje Tørring i MA.


Del saken med noen som trenger det!